Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Gustav Wied

Fædrene æde Druer (1908)

7. Udgaver, Litteratur og links
Af IBEN HOLK

 1. Genre og stil
 2. Motivet
 3. Komposition
 4. Dødsriget
 1. Livsviljer
 2. Karikaturist
 3. Litteratur og links Du er på denne side

Udgaver af Fædrene æde Druer
 • Fædrene æde Druer. Redaktion: Georg Vejen, Per Kølle, Vibeke Scheuer. Forlaget Sesam 1993. (Sesams berømte bøger).
  bibliotek.dk
 • Fædrene æde Druer. I: Romaner, Noveller, Skuespil. Med autentisk billedmateriale illustrerende forfatterens liv og digtning. Bind 11. Rosenkilde og Bagger 1968.
  bibliotek.dk
Litteratur
 • Romanforfatteren Gustav Wied. En analyse med afsæt i Michail Bachtin. Af Niels Bruhn Meredin og Jan Nøhr Christensen. Aalborg Universitetsforlag 2000.
  bibliotek.dk
 • F.J. Billeskov Jansen: Gustav Wied. Den mangfoldige digter. Spektrum 1997.
  bibliotek.dk
 • Mona Steiner Sæle: Gustav Wieds romanar og satyrspel. To sider av same sak? Ein diskusjon med utgangspunkt i romanen Fædrene æde Druer (1908) og satyrspelet Dansemus (1905).(Hovedopgave i Nordisk). Universitetet i Bergen, 1997.
  Findes i Universitetsbiblioteket i Bergen.
 • Knut Ahnlund: Gustav Wied. I: Danske digtere i det 20. århundrede. Ny forøget og revideret udgave. Gad 1965. Bind 1, side 357-378.
 • Vilh. Andersen: Gustav Wied. I: Illustreret Dansk Litteraturhistorie. Gyldendal 1925. Bind 4, s. 638-653.
Links
Til toppen
Tilbage til Gustav Wieds hovedside

Publiceret 10. juni 2003. Opdateret 1. november 2012.
Copyright by Iben Holk og Per Hofman Hansen.