Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Henrik Pontoppidan

Nattevagt (1894)

7. Litteratur og links
Af IBEN HOLK

 1. Det sjælelige gennembrud
 2. De store følelsers tid
 3. Mesalliance
 4. Rivaler
 1. Konfrontation
 2. Pontoppidans position
 3. Litteratur og links Du er på denne side


Litteratur og links
Udgaver af Nattevagt
 • Ved læsning og studiet af Nattevagt anbefales Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave ved Flemming Behrendt fra 2005 udgivet i Smaa Romaner 1893-1900. Foruden selve romanen indeholder udgaven en efterskrift med noter om værkets tilblivelse, modtagelse hos kritikken, Pontoppidans omarbejdelser og eftertidens behandling. Borgens Forlag og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2005. (Danske Klassikere).
  Indhold: Minder ; Nattevagt ; Den gamle Adam ; Højsang ; Lille Rødhætte ; Det ideale Hjem.
  bibliotek.dk
 • Nattevagt. Alle udgaver i Bibliotek.dk
  bibliotek.dk
Litteratur om Nattevagt
 • Henrik Wivel (Red.): Drømmetid. Fortællinger fra Det Sjælelige Gennembruds København. Gad 2004.
  bibliotek.dk
 • Torben Kragh Grodal: 'Nattevagt' og den socialhistoriske analyse. I: Poetik, nr. 21, 1974, s. 69-88.
  bibliotek.dk
 • Preben Kaarsholm: Pontoppidans 'Nattevagt'. I: Poetik, nr. 21, 1974, s. 50-68.
  bibliotek.dk
 • Lars-Olof Franzén: Revolutionens nattevagt. I hans: Punktnedslag i dansk litteratur 1880-1970. 1971. S. 37-43, 179-80.
  bibliotek.dk
 • Erik Lilsig: Henrik Pontoppidans 'Nattevagt' som gruppearbejde". I: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1971, s. 39-51. (Cf. hertil T. Bülow-Hansen, smst., s. 298-301.)
Links


Til toppen
Tilbage til Henrik Pontoppidans hovedside

Publiceret 15. december 2004. Opdateret 25. juni 2006. © Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.