Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Henrik Pontoppidan

Mimoser (1886)

7. Litteratur og links
Af IBEN HOLK

 1. Debatromanen
 2. Giftermål
 3. Forgiftelse
 4. Fristelsen
 1. Splittelsen
 2. Meningen?
 3. Litteratur og links Du er på denne side


Litteratur og links
Udgaver af og litteratur om Mimoser
 • Mimoser er genudgivet i 1999 i Henrik Pontoppidans Smaa Romaner 1885-1890 af Borgens Forlag og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med tekstudgivelse, efterskrift og noter af Flemming Behrendt. Foruden Mimoser indeholder udgaven romanerne Ung Elskov, Isbjørnen, Spøgelser og romanen Natur med de to små romaner Vildt og En Bonde. Efterskriften behandler værkernes tilblivelser, modtagelse hos kritikken, Pontoppidans omarbejdelser og eftertidens behandling.
  bibliotek.dk
 • Mimoser. Et familjeliv. Med efterskrift af Birgitte Hesselaa. 2. udgave. Gyldendal 1979. (Gyldendals paperbacks).
  bibliotek.dk
 • Henrik Pontoppidan - mellem andegård og ørnehjem. Udgivet af Jørn Ørum Hansen. Systime 1994. Med uddrag af Mimoser.
  bibliotek.dk
 • Ouverture. Fra byen. Pontoppidan skrev denne tekst under mærket Urbanus i ugebladet Hjemme og Ude i 1884. Teksten kan følges op gennem forfatterskabet, først i Mimoser siden i Lykke-Per.
Litteratur om Mimoser
 • Endnu ikke født: "Ung Elskov. Idyl" (1884) og "Mimoser. Et Familjeliv" (1886) (spec. side 72-76). I: Jørgen E. Tiemroth: Det labyrintiske sind. Henrik Pontoppidans forfatterskab 1881-1904. 1986. - Side 66-76.
 • Undertrykkelsens former. I: Henrik Pontoppidan. Anarkismens og demokratiets tragedie / Niels Kofoed. - 1986. - Side 61-122. Heri side 98-104: Differentiering og udviklingslinjer. "Mimoser" og "Spøgelser". Heri spec. side 98-102 om romanen "Mimoser. Et Familjeliv" (1886).
 • Lykke-Per. I: Henrik Pontoppidan. Et nydansk forfatterskab / Vilh. Andersen. - 1917. - Side 84-134. Heri side 92-95 om fortællingen "Mimoser".
 • Birgitte Hesselaa: Efterskrift. I: Henrik Pontoppidan: Mimoser. Et Familjeliv. 2. udgave. 1979. - Side 107-117.
 • Elias Bredsdorff: "Mimoser" endnu engang. Et svar til Jens Kruuse. I: Kritik, 1968, nr. 7 (1968). - Side 115-124.
 • Jens Kruuse: Retningsbestemmelse. I: Kritik, 1968, nr. 5 (1968). - side 46-57.
 • Erik M. Christensen: Om Mimoser til forsvar for litteraturhistorie. I: Festskrift til Jens Kruuse den 6. april 1968. - 1968. - Side 87-100.
  Artiklen er optrykt i: Nordisk Institut. Artikler og kronikker 1966-73. Samlet af Carsten Hansen og Hans Bekker-Nielsen. Med bistand af forfatterne. 1974. Her side 96-109.
 • Elias Bredsdorff: Henrik Pontoppidan og Bjørnstjerne Bjørnson. I: Fra Andersen til Scherfig. 1978. - Side 132-138.
  Om modsætningsforholdet mellem Pontoppidan og Bjørnson, især forårsaget af Pontoppidans roman "Mimoser. Et Familjeliv" (1886). Optryk af kronik i: Politiken, 30.6.1964.
 • Elias Bredsdorff: "Mimoser" endnu engang. Et svar til Jens Kruuse. I: Kritik. - 1968. - Nr. 7 (1968). - s. 115-124. Om Henrik Pontoppidans roman: Mimoser (1886) - og et gensvar til Jens Kruuse i anledning af hans indlæg i: Kritik, nr. 5 (1968).
 • Jens Kruuse: Retningsbestemmelse. I: Kritik. - 1968. - Nr. 5 (1968). - s. 46-57. Om Henrik Pontoppidans roman: Mimoser : Et Familjeliv (1886). - Et indlæg som en kritik af synspunkter i Elias Bredsdorffs disputats: Henrik Pontoppidan og Georg Brandes (1964).
Links

Til toppen
Tilbage til Henrik Pontoppidans hovedside

Publiceret 10. november 2004. Opdateret 4. september 2005. © by Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.