Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Henrik Pontoppidan

Det ideale Hjem (1900)

7. Litteratur og links
Af IBEN HOLK

 1. Afhandlingen
 2. Den nye Adam
 3. Teori og praksis
 4. Det dobbelt jeg
 1. Matriarkatet
 2. Medforfatteren
 3. Litteratur og links Du er på denne side


Litteratur og links
Udgaver af Det ideale Hjem
 • Ved læsning og studiet af Det ideale hjem anbefales Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave ved Flemming Behrendt fra 2005 udgivet i Smaa Romaner 1893-1900. Foruden selve romanen indeholder udgaven en efterskrift med noter om værkets tilblivelse, modtagelse hos kritikken, Pontoppidans omarbejdelser og eftertidens behandling. Borgens Forlag og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2005. (Danske Klassikere).
  Indhold: Minder ; Nattevagt ; Den gamle Adam ; Højsang ; Lille Rødhætte ; Det ideale Hjem.
  bibliotek.dk
 • Det ideale Hjem findes også i: "Det ideale Hjem og Andre Noveller og Skitser". 3. udgave, Gyldendal 2003 med efterskrift af Tage Skou-Hansen. 372 sider.
  bibliotek.dk
 • Det ideale Hjem. Matriarkatet i nutiden. Genudgivet af Poul Behrendt.
  Med udgangspunkt i Pontoppidans "Det ideale hjem" videreføres teorierne fra "Bissen og dullen" om forskydningen fra patriarkalske til matriarkalske livsformer.
  bibliotek.dk
 • Det ideale Hjem. Alle udgaver i Bibliotek.dk
  bibliotek.dk
Litteratur om Det ideale Hjem
 • Henrik Wivel (Red.): Drømmetid. Fortællinger fra Det Sjælelige Gennembruds København. Gad 2004.
 • Poul Behrendt: Bissen og Dullen. Familiehistorier fra nutiden. Gyldendal, 1984.
  Historien om privatlivets revolution gennem den sidste menneskealder - fra begge køns synspunkt. Bogen handler bl.a. om Pontoppidans drømme om matriarkatet i kapitlet Forelskelsens funktion: Det Ideale Hjem (s. 149-173).
Links


Til toppen
Tilbage til Henrik Pontoppidans hovedside

Publiceret 15. december 2004. Opdateret 4. september 2005.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.