Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Henrik Pontoppidan

Den gamle Adam (1894)

7. Litteratur og links
Af IBEN HOLK

 1. Rammen
 2. Motivet
 3. Lidenskabens ret
 4. Frihed
 1. Lykke
 2. Sandhed
 3. Litteratur og links Du er på denne side


Litteratur og links
Udgaver af og litteratur om Den gamle Adam
 • Ved læsning og studiet af Den gamle Adam anbefales Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave ved Flemming Behrendt fra 2005 udgivet i Smaa Romaner 1893-1900. Foruden selve romanen indeholder udgaven en efterskrift med noter om værkets tilblivelse, modtagelse hos kritikken, Pontoppidans omarbejdelser og eftertidens behandling. Borgens Forlag og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2005. (Danske Klassikere).
  Indhold: Minder ; Nattevagt ; Den gamle Adam ; Højsang ; Lille Rødhætte ; Det ideale Hjem.
  bibliotek.dk
 • Den gamle Adam er sidst genudgivet i 1984 i forlaget Systimes Værkserie med kommentarer af Keld B. Jessen og John Mogensen. Indeholder foruden romanen, forslag til arbejdsopgaver, noter ordliste og bilag med sagsanlægget mod Kjøbenhavns Børs-Tidende 1890.
  bibliotek.dk
 • Den gamle Adam findes endvidere optrykt i Magister Globs papirer. Udgivet af Gyldendal i 1979 med efterskrift af Thorkild Skjerbæk.
  bibliotek.dk
 • Den gamle Adam. Alle udgaver i Bibliotek.dk
  bibliotek.dk
Links


Til toppen
Tilbage til Henrik Pontoppidans hovedside

Publiceret 26. november 2004. Opdateret 4. september 2005. © by Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.