Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Træsnit af Det gamle Jerusalem Jerusalems biografi, 3
Af IBEN HOLK

  1. Af Jerusalems biografi
  2. Det moderne gennembrud
  3. Tempelbjerget Du er på denne side
  4. I al sin glans
  1. Den romerske periode
  2. Ødelæggelsen
  3. Litteratur og links

Tempelbjerget
De jøder, der nægter at overholde forbudet mod Tora, tempelliturgi, sabbat og renhedsforskrifterne, bliver slået ihjel. Tora og Templets hellighed opstår derfor for jøderne på en ny måde. I konsekvens af modstanden vandaliserer Antiokos Tempelbjerget, nedbryder porte og mure og planter træer til en hellig lund efter græsk stil. Ikke nok med det: Templet bliver indviet til Zeus Olympios.
    Sønderknuste vælger de fromme jøder at forlade Jerusalem for at slå sig ned i små landsbyer eller i bjergene. Blandt disse udvandrere er den hæsmonæiske slægt med præsten Mattatias som overhoved, der sammen med sine fem sønner samler en hær mod de græske og syriske tropper. Den ældste søn Judas bliver bevægelsens fører og får tilnavnet 'Makkabæer', der betyder 'hammerhovedet', og hans partisaner slår til med uventet succes. Makkabæerne får på ny kontrollen med Jerusalem og genindvier Tempelbjerget.


Det andet tempel var det mest storslåede af alle kong Herodes byggeprojekter. Her en model som står i haven til Holyland Hotel i Jerusalem.

Hermed bliver grunden lagt til den endelige undergang godt 200 år senere, idet makkabæerne søger alliance med Rom for at styrke deres position. Foreløbig er Judæa en selvstændig folkestat og for første gang i århundreder ikke under hedensk styre. Hasmonæerne, der er dygtige soldater og diplomater, udvider grænserne, således at de omkring liggende distrikter bliver indlemmet i riget fra Idumæa til Galilæa. Overalt ødelægges de græske templer og jødedommen genindføres. Under Johannes Hyrkan (134-104 f.v.t.) opstår Det hasmonæiske Kongerige.
    Skønt hasmonæerne er af præsteslægt, nedstammer de ikke fra Zadok, og kan derfor ikke indtage ypperstepræstens stilling, hvad de imidlertid gør, til de fromme jøders bestyrtelse. For farisæerne og essæerne besudler hasmonæerne Templets renhed. Til gengæld får de støtte af de magtfulde sadukæere, og riget består i næsten 100 år.
    Da den sidste konge er død, strides hans to sønner, Hyrkan og Aristobul, om kongetitlen og dermed det illegitime hverv som ypperstepræst. De søger begge at alliere sig med den romerske general, Pompejus. Denne vælger at stå på Hyrkans side, og konflikten udmunder i et frygteligt slag med 12.000 døde.


Rekonstruktion af Salomons tempel baseret på beskrivelsen i Det gamle Testamente og arkæologiske udgravninger.

Brodermordet har fundet sted. Farisæerne er lammmede. Essæerne befinder sig ude i Qumran, hvor de nedfælder apokalyptiske rapporter om 'Retfærdighedens Lærer', 'Den onde Præst' og 'Den falske Profet'. (Den onde præst er uden tvivl Hyrkan, der har tilranet sig ypperstepræstens stilling.) Efter sejren vader Pompejus ind i Templet og - ind i Devir. Skønt generalen giver jøderne selvbestemmelse, er de i realiteten besat, da romerne af strategiske grunde har brug for landet. Men besættelsen er startet med en vanhelligelse af Templet.
    En af de sejrendes forbundsfæller er Antipater fra Idumæa, og han får i det nye regime store magtbeføjelser af Pompejus. Idumæeren, der ikke af jøderne bliver betragtet som etnisk jøde, er en stor taktiker og opportunist, der skifter side efter, hvad vej vinden blæser. Da Pompejus i 49 f.v.t. bliver besejret af Julius Cæsar, støtter Antipater forudseende vinderen, hvorfor Cæsar til belønning udnævner ham til præfekt for Judæa.
    Antipaters to sønner bliver udnævnt som kommissærer: Herodes over Galilæa og Fasael i Judæa. De har begge arvet faderens politiske næse. Da Cæsar, som de skylder deres position, fem år senere bliver snigmyrdet af senatorer med Brutus og Cassius i spidsen, er de på mordernes side. Da Octavian (Cæsars grandnevø) og Marcus Antonius erklærer Brutus og Cassius krig, er brødrene på førstnævntes sejrende side.


Marcus Antonius hersker herefter over de østlige provinser i Romerriget. Kejseren er indstillet på en ny æra med fred og velstand - Pax Romana. Hvilket ligeledes skal gælde for det lille, seje folk i Judæa med den ældgamle religion og de fromme ritualer. Landområdet som helhed kalder romerne for Palæstina (en latinisering af 'Philistia').


En af Herodes første handlinger for at blive konge var at bringe Sanhedrin under kontrol. Her ses det store råds møde som det er illustreret i en engelsk bibel fra 1700-tallet.Rekonstruktion af Det andet Tempel sådan som Josephus har beskrevet det.

Illustrationerne er gengivet efter Joan Comay: The Temple of Jerusalem. With the history of the Temple Mount. London, 1975.

Til 4. I al sin glans Til toppen

Publiceret 20. april 2005. Opdateret 25. april 2010. © Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.