Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Johannes V. Jensen

Æstetik og Udvikling (1923)

Den lange Rejse - 7a: Triskelen
Af IBEN HOLK

Grundplanen
Slægtsskaber
Naturfilosofi
Gotikkens treenighed
Myte og metode
Triskelen - Definition
Immoralismen
Tilegnelsen

Triskele
Triskelen
tri'skele -n, -r (af græsk triske'les = trebenet, tri- + 'skelos ben)
Ældgammel figur eller ornament bestående af tre bøjede ben eller lignende linier udgående fra samme punkt.
(Gyldendals fremmedordbog).

Johannes V. Jensen og triskelen
Triskelen er ofte brugt på Johannes V. Jensens titelblade. Den findes motiveret i Æsterik og Udvikling, 1923, s. 112-115:
"Triskelen som Symbol fører ind i en aldeles omfattende Verden. Det rummer i Dybden den opadstigende Verdensforklaring, lige fra Urmandens første Kunster og Fortolkninger deraf, til vor egen Tids Syn på Himmelsystemet, Ild og Omdrejning; og i Bredden gaar det tværs over Nation, Sprog og Race, over alle geografiske Grænser, lige ind til Arnen, hvor Mennesket bor og hvor Mennesket koger og varmer Hænderne over en Ild; det er din Broder. Med saa simpelt et Tegn for Øje kan man øve sig i aldrig nogensinde at udelukke Nogen fra den Arne man holder Ild paa selv".
(Aage Jørgensen i Statsbibliotekets Rotunden, nr. 13, august 2000).

Til toppen
Tilbage til Æstetik og Udvikling, 2
Tilbage til Den lange Rejse. Introduktion
Tilbage til Johannes V. Jensens hovedsidePubliceret 25. januar 2005.
© by Iben Holk og Per Hofman Hansen.