Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Johannes V. Jensen

Evolution og Moral - Darwins biografi Af IBEN HOLK

Darwins spor Du er på denne side
Rur
Evolution
Evolution og menneske
'Den dårlige darwinisme'
Darwinismen i Danmark

Den unge Darwin
Den unge Charles Darwin. Efter JVJ's 'Tilblivelsen'.
Charles Darwin. Biografi
Beagle
I Danmark eksisterer der kun en enkelt Darwin-biografi, nemlig Vilhelm Møller og J.P. Jacobsen: Darwin, hans Liv og hans Lære (1893). Johannes V. Jensen, der igennem flere år havde planer om en biografi, indleder Tilblivelsen (1950) med et 25-siders portræt af Darwin. Thomas Hylland Eriksen, nordmand og professor i socialantropologi, udsender i 1997 sin nuancerede biografi Charles Darwin, der år 2000 udkommer i dansk oversættelse. Det følgende rids bygger på disse forlæg.

Det ligger i kortene, at Charles Robert Darwin godt kunne gå hen og blive biologiens superhelt. Som den yngste af fem søskende vokser han op på et stort gods The Mont i Shrewsbury. Forældrene er Robert Waring Darwin, læge og finansmand, der storinvesterer i det voksende britiske industrisamfund. Farfaren er den berømte fritænker og biolog Erasmus Darwin (opkaldt efter humanisten i Rotterdam), der er forfatteren til det tidlige evolutionsværk Zoonomia (1792).
Erasmus Darwin. Efter maleri af Wright
Erasmus Darwin. Efter JVJ's 'Tilblivelsen'.
Moren, Susannah Wedgwood, er datter af den indflydelsesrige og stenrige Josiah Wedgwood, grundlæggeren af porcelænsfabrikken. Begge familier, der i flere led vedbliver at gifte sig med hinanden, er frisindede, liberale og fremskridtsvenlige. Politisk tilhører de Whigpartiet og Adam Smiths økonomiske principper, konkurrence, frihandel og teknologi, og er imod feudal orden og kirkemagt. De tilhører unitarerne.
    I et sådant lærd, velstående og livligt miljø vokser Darwin op, men trods sin fordelagtige baggrund er drengen ikke noget lys i skolen, tværtimod under gennemsnittet. Han interesserer sig allermest for at samle muslingeskaller, fugleæg, sten og mineraler, samt at tælle parkens blomster år for år og føre statistik over sæsonens jagtresultater. Samle, tælle og klassificere. Katalogiseret information, observationer i naturen, opsummerer Hylland, egenskaber der peger frem mod den kommende fact-orienterede biolog.

Vejen dertil er slet ikke uden komplikationer. For hvad skulle familien stille op med denne tungnemme umulius, der siden bliver en akademisk fiasko, idet han må opgive det påbegyndte medicinstudie, da han ikke kan tåle at se blod. Et par års teologistudier for at blive præst må ligeledes opgives, da studenten bruger mere tid på at samle og studere biller. I studietiden i hhv. Edinburgh og Cambridge får han imidlertid et par gode venner, biologen Robert Grant og botanikeren John Stevens Henslow.
    Skæbnen vil, at Henslow sender den da 22-årige Darwin et brev, der skulle blive den vigtigste hændelse i hans liv. Brevet oplyser, at kaptajn FitzRoy planlægger en jordomsejling med det lille sejlskib H.M.S. "Beagle" og ønsker at have en studerende ombord for at udføre naturvidenskabelige undersøgelser og i øvrigt holde ham med selskab. Faren siger nej. Moren, der døde mens Charles endnu var barn, taler igennem sin bror, den konduite Josiah Wedgwood, der anbefaler rejsen overfor faren. Sådan bliver det. Fra den 27. december 1832 til 2. oktober 1836 befinder Darwin sig ombord på sejladsen jorden rundt.
    Søsyg er han det meste af tiden. Og samværet med den lunefulde og religiøse kaptajn i den trange kahyt har ikke gjort rejsen lettere. At han holdt ud fortæller noget om Darwins temperament og integritet, for samtidig får han adgang til tropiske egne og kan gøre førstegangs opdagelser. Samleren er kommet på rette kurs. Et togt, der skulle komme til at ændre den videnskabelige opfattelse af verden, forståelsen af livet og naturens sammenhæng.

Formålet med "Beagle"s rejse er overordnet at perfektionere kortene over kontinenternes kyster mhp. handel som et led i Storbritanniens imperialisme. Efterhånden som verdenskortets 'hvide pletter' blev indtegnet, blev også dyr og planter indlemmet i interessesfæren. Til opgaven er Darwin godt udrustet med sin viden om geologi, marinebiologi og botanik. Han er en dygtig skytte og har desuden lært sig at flå og udstoppe dyr. Allervigtigst er det, at han er teoriløs, og derfor uden blokeringer. Han iagttager og bearbejder sine indtryk med åbent sind.
    Fra diverse destinationer hjemsendes videnskabelige objekter og prøver, der den dag i dag kan beses i de zoologiske museer i Oxford og London, og lange breve til familie og venner. Samtidig skriver han dagbog og fylder snesevis af notesbøger med tusinder af observationer fra sine turer alene ind i de forskellige lande, især i Sydamerika. Højt oppe i Andesbjergene finder han til sin forbløffelse fossile havmuslingeskaller. Kendsgerninger, facts, eventyr.
    Alt sammen indgår det i forskningsrapporten og rejseskildringen Voyage of the Beagle, der bliver en bestseller, da den udkommer i 1839. Oversat til 22 sprog og genoptrykt mere end 250 gange. Hjemkommet til London påbegynder Darwin at bearbejde sit omfangsrige materiale udfra den antagelse at med tilstrækkelige data vil en teori opstå af sig selv. Evolution er endnu ikke et anvendt begreb. Han arbejder med transmutation, arternes udvikling igennem tilpasning. Naturelskeren, samleren og familiens sorte får træder i karakter som videnskabsmand.


Til toppen
Til Rur
Tilbage til Johannes V. Jensens hovedsidePubliceret 10. januar 2009.
Copyright by Per Hofman Hansen og Iben Holk.
Produceret med støtte fra Kunstrådets faglitterære udvalg.