Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Johannes V. Jensen

Evolution og Moral (1925) Af IBEN HOLK

Darwins spor
Rur
Evolution
Evolution og menneske
'Den dårlige darwinisme'
Darwinismen i Danmark

Johannes V. Jensens Evolution og Moral udkom i 1925
Darwin er naturligt nok på forsiden af 'Evolution og Moral', der udkom i 1925.
Epoke og Darwinåret
Den store darwinist i Danmark er Johannes V. Jensen, hvis hele værk, skønlitterært, lyrisk og essayistisk, er struktureret igennem evolutionstanken. Evolution og Moral lyder titlen på en bog fra 1925, hvormed Johannes V. Jensen deltager i den opblussende debat om destruktion, depravation, udvikling og fremskridt efter 1. verdenskrig. Bogen virker i dag energisk tidsbunden og polemiserende. Vi vælger derfor at fokusere på en enkelt af bogens artikler, den vigtigste om den såkaldt 'dårlige darwinisme'.

I anledning af Darwinåret blænder vi op for en introduktion til Darwins liv og værk, der bygger på Thomas Hylland Eriksens fortræffelige biografi, Charles Darwin (1997/2000).

Herfra kommer turen til Johannes V. himself i orkanens øje, dengang i 1925. Efterfulgt af et overblik over darwinismen i Danmark, videnskabeligt, filosofisk, litterært og pædagogisk. God fordøjelse!

Til toppen
Til Darwins spor
Tilbage til Johannes V. Jensens hovedsidePubliceret 10. januar 2009.
Copyright by Per Hofman Hansen og Iben Holk.
Produceret med støtte fra Kunstrådets faglitterære udvalg.