Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Johannes V. Jensen

Dyrenes Forvandling (1927) Af IBEN HOLK

Livet som kunstværk
Tibirkes verden
Urorganet
Fuglene
Herluf Winge
Familiebilledet
Naturens skulpturer
Underverdenen
Tupaja
Dyresjælen

Johannes V. Jensens Dyrenes Forvandling udkom i 1927
Johannes V. Jensens Dyrenes Forvandling udkom i 1927 og i 1951 i en ny forøget og illustreret udgave med titlen Tilblivelsen.
Til Udviklingens Plastik
- Form og visualitet

Dyrenes Forvandling udkommer i 1927 og består af 14 kapitler, der beretter om livets opståen og udvikling fra evolutionens synspunkt. Efter opgøret med 'den dårlige darwinisme' i debatbogen Evolution og Moral (1925) sætter Johannes V. Jensen sig for at 'forny' evolutionslæren - kunstnerisk og poetisk. Undertitlen lyder "Til Udviklingens Plastik", dvs. dens form og visualitet. Anvendt æstetik.
Dyrene har altid stået i centrum af dyrlægesønnens hjerte; selv studerede han zoologi under sit påbegyndte lægestudie ved Københavns universitet. Zoologen siger: "En Ting har holdt mig til Opgaven, det uopslidelige Venskab man føler for Dyrene, her tror jeg man kan blive ved at være ny, og Dyrene det er Udviklingen, altid for Øje." Fortsættelse følger i Livet som kunstværk...

Til toppen
Til Livet som kunstværk
Tilbage til Johannes V. Jensens hovedsidePubliceret 10. marts 2009.
Copyright by Per Hofman Hansen og Iben Holk.
Produceret med støtte fra Kunstrådets faglitterære udvalg.