Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Rathlousdal

Litografi af Rathlousdal
Efter F. Richardt og T.A. Beckers Prospecter af danske Herregaarde. Kbh. 1844-1854. Rathlousdal. Udsnit
Udsnit af litografiet ovenover. Mon selskabet har haft fugleskydning ihaven?

Danmarkskort med Rathlousdal Rathlousdal er beliggende mellem Århus og Horsens vest for Odder, hvorfra der fører en smuk lindeallé ud til gården. Godset blev oprettet i 1674 og var i 1771-1800 ejet af daværende statsminister Joachim Otto Schack- Rathlou. I 1950 blev bygningen beklageligvis nedrevet. Godset ejes i dag af tidligere borgmester i Odder, Iver Tesdorpf. Herregården er lukket for offentligheden.

Tilbage
Tilbage til Blichers hovedside


Denne side er publiceret 20. januar 2003. © Per Hofman Hansen.