Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Herregården Nysø

Litografi af Nysø
Efter F. Richardt og T.A. Beckers Prospecter af danske Herregaarde. Kbh. 1844-1854.

Danmarkskort med Nysø Nysø ligger på Sydsjælland omkring en kilometer nord for Præstø ud til Præstø Fjord. På Nysø er den såkaldte Thorvaldsen Samlingen placeret.

Tilbage
Tilbage til H.C. Andersens hovedside


Denne side er publiceret 20. januar 2003. © Per Hofman Hansen.