Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Lykkesholm

Litografi af Lykkesholm
Efter F. Richardt og T.A. Beckers Prospecter af danske Herregaarde. Kbh. 1844-1854.

Danmarkskort med Lykkesholm Lykkesholm ligger på Sydøstfyn ved Ørbæk mellem Ringe og Nyborg.

Tilbage
Tilbage til H.C. Andersens hovedside


Denne side er publiceret 20. januar 2003. © Per Hofman Hansen.