Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Gisselfeld

Litografi af Gisselfeld
Efter F. Richardt og T.A. Beckers Prospecter af danske Herregaarde. Kbh. 1844-1854.

Danmarkskort med Gisselfeld Gisselfeld ligger ligesom Bregentved på Sydsjælland mellem Haslev, Næstved og Fakse.
Gisselfeld er i disse år genstand for en voldsom strid og forbitret magtkamp om arveforholdene.

Tilbage
Tilbage til H.C. Andersens hovedside


Denne side er publiceret 20. januar 2003. © Per Hofman Hansen.