Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Corselitze

Litografi af Corselitze
Efter F. Richardt og T.A. Beckers Prospecter af danske Herregaarde. Kbh. 1844-1854.

Danmarkskort med Corselitze Corselitze ejes af Det Classenske Fideicommis og ligger på Falster øst for Nykøbing tæt ved Østersøens kyst..

Tilbage
Tilbage til St.St. Blichers hovedside


Denne side er publiceret 20. januar 2003. © Per Hofman Hansen.