Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Steen Steensen Blicher

Flugtveje: Landøkonomen

St. St. Blicher: Viborg Amt (1839)

Blichers beskrivelse af Viborg Amt 1839
I årene 1826-1844 udgav Landhusholdningsselskabet i alt 19 bind med beskrivelse af et tilsvarende antal amter:
Vejle (1826), Aarhus Amt (1827), Randers Amt (1827), Hjørring Amt (1828), Ribe Amt (1830), Frederiksborg Amt (1831), Aalborg Amt (1832), Svendborg Amt (1837), Bornholms Amt og Christiansø (1839), Kjøbenhavns Amt (1839), Ringkøbing Amt (1839), Præstø Amt (1839), Viborg Amt (1839), Sorø Amt (1840), Thisted (1842), Odense Amt (1843), Skanderborg Amt (1843), Holbæk Amt (1844), Ny Maribo Amt (1844).

Blichers beskrivelse af Viborg Amt indeholder bl.a. følgende hovedkapitler:

 • Folkemængden
 • Jordens beskaffenhed
 • Vandløb, søer og moser
 • Klimaet
 • Udskiftning og parcellering
 • Dyrkningsmetoder
 • Om kunstige gødningsmidler
 • Om studes brug til markarbejde
 • Om plove og nyere arbejdsbesparende redskaber
 • Om sygdomme i kornet
 • Om produkternes afsætning
 • Om markfred og hegn
 • Om kvægavlens tilstand, om forholdet mellem mejeri, studehold og fåreavl.
 • Om hesteavl
 • Fåreavl og svin
 • Om havedyrkning
 • Skovvæsen og tørveskær
 • Om husfliden, herunder uldbinderi, hørindustri, gang- og sengeklæder
 • Nutidens priser på landejendomme
 • Tjenstefolks løn
 • Binæringsveje

Tilbage
Til toppen
Tilbage til Blichers hovedside


Denne side er publiceret 16. februar 2003.
Copyright 2002 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.