Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Læsefrugter, bind 23, side 145 (1824)

Begyndelsen på En landsbydegns dagbog
Kan fortsættes på Dansk Nationallitterært Arkiv, Det kongelige Bibliotek.

Tilbage
Til toppen
Tilbage til Blichers hovedside


Denne side er publiceret 1. februar 2003.
Copyright 2002 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.