Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Læsefrugter, bind 23, side 145 (1824)

En landsbydegns dagbog
Se også siden i stor gengivelse

Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog

Føulum, den 1ste Januar 1708.
Gud skjenke os Alle et glædeligt Nytaar! og bevare vor gode Hr. Søren! han slukkede Lyset iaftes, og Moder siger, han lever ikke til næste Nytaar; men det har vel intet at betyde. – Det var ellers en fornøielig Aften: da Hr. Søren tog sin Hue af efter Maaltidet og sagde, som han pleier: "agamus gratias!" pegte han paa mig istedet for Jens. Det var første Gang jeg læste vor latinske Bordbøn; idag et Aar læste Jens; men jeg gjorde store Øine, for da forstod jeg ikke et Ord, og nu kan jeg det halve af Cornelius. Det bæres mig for, at jeg skal blive Præst i Føulum; ak, hvor vil mine kjære Forældre glæde sig, om de leve den Dag! Og saa Præstens Jens kunde blive Biskop i Viborg – som hans Fader siger – nu hvem kan vide det? Gud raader for Alting; hans Villie skee! amen in nomine Jesu!

Læs evt. videre på Dansk Nationallitterært Arkiv, Det kongelige Bibliotek.

Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog eller En Landsbydegns Dagbog?
Da Blicher første gang offentliggjorde sin novelle i Læsefrugter, kaldte han den "Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog". Men da den igen udkom i bind 1 af 8-binds-udgaven af hans Samlede Noveller i 1833, ændredede han titlen til "En Landsbydegns Dagbog". Og hvor 1. udgaven havde en efterskrift lydende "fundet, gjennemseet og udgivet af S.S. Blicher", er den i 1833-udgaven slettet.

Tilbage
Til toppen
Tilbage til Blichers hovedside


Denne side er publiceret 1. februar 2003.
Copyright 2002 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.