Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Marie Grubbe i
Farstrup og Axelsons Dagbøger 1536 - 1715


Titelblad til Farstrup og Axelsons dagbøger
Tilbage
Herunder side 113 med omtalen af Erik Grubbes begravelse i Tjele Kirke 18. maj 1692:
Omtalen af Erik Grubbes begravelse i Tjele Kirke
Tilbage
Side 113 med omtalen af Erik Grubbes begravelse i Tjele Kirke 18. maj 1692. Fortsættes herunder på side 114.
Næste side af omtalen af Erik Grubbes begravelse i Tjele Kirke
Tilbage
Herunder side 234, note 7 med citatet om Marie Grubbes fornedrelse.
Side 234 med citatet om Marie Grubbes fornedrelse
Gengivet efter:
Mads Pedersen Farstrup og Lauritz Axelsons dagbøger fra det 16., 17. og 18. århundrede udgivet af Ignatius Becher. Aalborg, 1813. Fotografisk optryk. Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, 1987. 335 sider.
bibliotek.dk


Tilbage
Til toppen
Tilbage til Blichers hovedside


Denne side er publiceret 16. februar 2003.
Copyright 2002 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.