Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Steen Steensen Blicher

En Landsbydegns Dagbog (1824)

7. Litteratur og links
Af IBEN HOLK

Titelbladet til Læsefrugter fra 1824 INDHOLD
 1. Teksthistorie – 1824
 2. Synsvinklen 1870
 3. Kilder og stof
 4. Genren
 5. Handlingen
 6. Sprogarbejdet
 7. Litteratur og links  Du er på denne side
En Landsbydegns Dagbog blev publiceret første gang i 1824 i det underholdende tidsskrift Læsefrugter udgivet af bogtrykker A.F. Elmquist i Århus.


En landsbydegn udkom første gang i Læsefrugter 1824 Forening for Boghaandværks udgave fra 1977 Dansklærerforeningen udgave fra 1982
Knud Sørensens og Gyldendals udgave fra 1995 Knud Sørensens og Gyldendals udgave i et nyt oplag Forlaget Hovedlands udgave 1997

Udgaver af En Landsbydegns Dagbog
 • En Landsbydegns Dagbog; Sildig Opvaagnen; De tre Helligaftener. Efterskrift af Knud Sørensen, noter af Stig O. Carlsen. Forlaget Hovedland, 1987 (2.udg. 1997). (Serien: Hovedland da capo).
  bibliotek.dk
 • En Landsbydegns Dagbog og andre Noveller. Udvalg og efterskrift Knud Sørensen. Gyldendal 1995, 2.udg. 1998. (ISBN 87-00-33366-2)
  bibliotek.dk
 • En landsbydegns dagbog. Noter og efterskrift ved Peter Brask. Dansklærerforeningens Forlag, 1990. ISBN 87-587-0031-5. 2. udgave, 5. oplag 2000.
  bibliotek.dk
 • Brudstykker af en landsbydegns dagbog. I: Udvalgte Værker I-IV. Udgivet af Blicher-Selskabet. Redaktion: Felix Nørgaard, Søren Baggesen m.fl. Bind 1. Gyldendal, 1982.
  bibliotek.dk
 • En Landsbydegns Dagbog. Raderinger af Jørgen C. Rasmussen. Forord af Felix Nørgaard. Noter ved Axel Steensberg. Epilog af Sigrid Undset. Forening for Boghaandværk, 1977.
  bibliotek.dk
 • En landsbydegns Dagbog. Teksten gengivet med moderne retskrivning. Illustreret af Hans Smidth. Efterskrift: H.P. Rohde. Lademann, 1976.
  bibliotek.dk
 • Brudstykker af en landsbydegns dagbog. I: Digte og Noveller, Bind 1. Udgivet af Johs. Nørvig under medvirken af Carl S. Petersen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1964.
  bibliotek.dk
Litteratur om En Landsbydegns Dagbog
 • Søren Baggesen: Den blicherske novelle, s.254-275 (1965, 2.udg. 1995)
  bibliotek.dk
 • Søren Baggesen: Efterskrift til novellerne i: Udvalgte Værker. Bind 1 (1982)
  bibliotek.dk
 • Peter Brask: Efterskrift og noter i: En landsbydegns dagbog. Dansklærerforeningens Forlag, 1990, side s. 38-93.
  bibliotek.dk
 • Peter Brask: Om En Landsbydegns Dagbog. Bind 1-2. Gyldendal, 1983.
  bibliotek.dk
 • Henrik Ljungberg: Dødens fortællere. Om Blichers bedste noveller. Gyldendals Kulturbibliotek, 1989. Heri s. 9-28: Degnen og slangen - om "Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog".
  bibliotek.dk
 • Vilhelm Andersen: Illustreret dansk Litteraturhistorie. Bind III: Det nittende Aarhundredes første Halvdel, s.284-319 (1924).
  bibliotek.dk
 • Klaus P. Mortensen: Poetisk realisme og romantisme. Side 135-138 i: Litteratur-historier. Perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970. Redigeret af Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mortensen og Erik A. Nielsen. Danmarks Radio, 1994.
  bibliotek.dk
 • H.P. Rohde: Efterskrift i: En landsbydegns Dagbog. Teksten gengivet med moderne retskrivning. Illustreret af Hans Smidth. Lademann, 1976.
  bibliotek.dk
 • P.L. Møller: St. St. Blicher i Dansk Album for litteratur og kunst (1845) og Dansk Pantheon (1845). Optrykt i: Omkring Blicher 1974. Redaktion: Felix Nørgaard m.fl. Udgivet af Blicher-Selskabet. Gyldendal, 1974, s. 33-57.
  bibliotek.dk
 • Se også Litteratur og links om St.St. Blicher
En landsbydegns dagbog på nettet
Den komplette tekst til Brudstykker af en landsbydegns dagbog er tilgængelig som fuldtekst elektronisk dokument på 2 websteder på Det kongelige Bibliotek:

Til  En Landsbydegns Dagbog - Hovedsiden

Til toppen
Tilbage til Blichers hovedside

Publiceret 18. februar 2003. Opdateret 18. februar 2005.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.