Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Steen Steensen Blicher

Flugtveje: Gæa - Digtet "Pilen"


Blichers digt Pilen
Blichers digt "Pilen" i Gæa 1846.

Pilen
Hvad hedder du? som her nedbøjet står –
Før skaldet – nu med friske hår –
Ser ud, som om du kededes ved landet,
Og stirred længselfuld histud på vandet? –
"Jeg er de danskes træ, pil hedder jeg,
"Som folket jeg beskeden er og sejg,
"Jeg vokser villig og gør meget gavn,
"Dog agtes ej blandt træer højt mit navn,
"Tit nærved at gå ud og visne hen,
"Betænker jeg mig, – kommer så igen.
"Det er det danske havm jeg stirrer på,
"Jeg mindes, hvad jef før derude så.
"I nogen tid blev alt for mig så broget,
"At mer og mer jeg gammel blev og kroget' –
"Nu ser jeg over daunen gløde
"En ny, en håbfuld morgenrøde!"
St. St. Blicher


Tilbage
Til toppen
Tilbage til Blichers hovedside


Denne side er publiceret 16. februar 2003.
Copyright 2002 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.