Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Lykke-Peer-motivet

Omslaget til Lykke-Peer Peer og Felix og flere af romanens bipersoner repræsenterer forskellige former for lykke, og Peers peger tilbage på Aladdins skæbne. Titlen på H.C. Andersens roman overtages siden af Henrik Pontoppidan i hans store roman, Lykke-Per fra 1898-1904, men med helt andre holdninger ligesom i hans kendte fortælling Ørneflugt fra 1894, der er et diametralt modstykke til Den grimme Ælling.
    Litteraturhistorikeren Erland Munch-Petersen har i sin lille hefte Lykke-Per motivet i dansk litteratur (1991) undersøgt emnet og temaet fra Henrik Pontoppidan til yngre værker som Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren (1906), Leck Fischers Leif den Lykkelige (1928-29), Martin A. Hansens Lykkelige Kristoffer (1945) og Thorkild Hansens Det lykkelige Arabien (1967). Også Klaus Rifbjerg har behandlet temaet i sin Leif den Lykkelige Jun. (1971).

Tilbage
Tilbage til H.C. Andersens hovedside


Denne side er publiceret 27. november 2002.
Copyright 2002 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.