Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
H. C. Andersen

Improvisatoren (1835)

Kapitel 9 - 10
Af IBEN HOLK

H.C. Andersen hilser med hatten Foto i Det kongelige Bibliotek
INDHOLD
 1. Introduktion
 2. Den fiktive selvbiografi
 3. Nøgleroman
 4. Ørnen og livets grav
 5. Marmorhuden
 6. Naturlig elskov
 7. Guldalderens skygge
 8. Grotta Azzurra
 9. Modtagelse Du er på denne side
  Litteratur og links


Modtagelse
"Improvisatoren" udkommer den 9. april 1835. H.C. Andersen modtager fra sin forlægger C.A. Reitzel to frieksemplarer til sin fødselsdag den 2. april, hvoraf han forærer det ene til fru Henriette Collin på dagen, der fejres i det collinske hjem. I "Mit Livs Eventyr" (1855) giver HCA i et tilbageblik udtryk for, at kritikken var negativ og ude efter ham, men at bogen gjorde lykke hos læseren, hvorfor den hurtigt blev udsolgt og kom i nye oplag. Det sidste er sandt, det første ikke.
    Dagbladsanmeldelserne var alt i alt positive. Carl Bagger fejrer digteren i Søndagsbladet. Og det meget læste Dagen er lige så begejstret. Men begge anmeldelser er rigtignok korte, hvilket selvfølgelig har pikeret HCA. Dansk Literatur-Tidende bringer til gengæld en lang, der går over to numre. Her fremhæves romanen som et værk "ikke mange Danske ville giøre ham efter". Anmelderen sætter den højt over Madame de Staëls "Corinne ou l'Italie", hvilket HCA ikke giver meget for, men det har lunet. Værre er det, at Antonio ikke virker som en sand italiensk karakter, idet han udtrykker sig som nordbo.
    Desuden modtager han dybt anerkendende og nuancerede reaktioner i breve fra H.C. Ørsted, Sibbern, Hauch og Ingemann. Men Højesteret - Maanedsskrift for Litteratur - forholdt sig tavs. Først hele to år efter udgivelsen indeholder magasinet en lang kritik af både "Improvisatoren" og "O.T.", hvor sidstnævnte roman bliver fremhævet på den førstes bekostning. Her tager Habbas Dahdah til genmæle.
    Den anonyme anmelder sætter så voldsomme og arrige angreb ind, at der intet er tilbage. HCA kan hverken tænke eller skrive eller stave. Komposition ved han ikke, hvad er. Han efterligner Walter Scott og laver de samme fejl som denne. Digteren ved intet om sit mål og slet ikke om dets konsekvenser. Kunst har han ikke forstand på, da han ikke har studeret. Men det er da muligt, at ukyndige kan have glæde af bogen.
    Hvem har mon skrevet den? HCA mente selv, at det måtte være rektor Simon Meisling himself. Det viser sig - herregud - at være en overlærer ved Metropolitanskolen, F.C. Olsen. Senere rektor ved Viborg Kathedralskole.
    I "Mit Livs Eventyr" er det selvfølgelig dette angreb ad hominem, H.C. Andersen forbinder med den danske reception af "Improvisatoren". I Tyskland og senere i Frankrig modtager romanen samstemmende fine anmeldelser. I de følgende år udkommer den i Sverige, England, Amerika, Rusland, Den tjekkiske Republik og Holland som et hovedværk i det nittende århundredes litteratur.

Litteratur og links

Improvisatoren i ny udgave
 • Ved læsning af Improvisatoren : Original Roman i to Dele anbefales Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs og Forlaget Borgens udgave ved Mogens Brøndsted fra 1995 (2. udgave, 2004). Foruden selve romanen indeholder udgaven en efterskrift. Afsluttes med fyldige litteraturhenvisninger og noter. Epokes sidehenvisninger refererer til denne udgave.
  bibliotek.dk
 • Andre udgaver af Improvisatoren.
  bibliotek.dk
 • Den komplette tekst til Improvisatoren er tilgængelig som fuldtekst elektronisk dokument fra Dansk Nationallitterært Arkiv, Det kongelige Bibliotek.
Centrale værker om Improvisatoren
 • Johan E. de Mylius: Myte og roman. H.C. Andersens romaner mellem romantik og realisme. En traditionshistorisk undersøgelse. Kbh. 1981 side 64-103.
  bibliotek.dk
 • Sven Møller Kristensen: Den dobbelte Eros. Studier i den danske romantik. Kbh. 1972,
  side 54-62.

  bibliotek.dk
 • Niels Kofoed: Studier i H.C. Andersens fortællekunst. Kbh. 1967, side 215-234.
  bibliotek.dk
 • Inge Lise Rasmussen: Øjets sekraft og billedets fødsel. Artikler om H.C. Andersen. Kbh. 2000, s. 39-46.
  bibliotek.dk
 • Jørn Erslev Andersen: Klassikere? En jøde på fodrejse gemmen litteraturhistoriens auditorier. I: Passage, nr. 8, 1990, s.7-32.
  bibliotek.dk
 • Klaus P. Mortensen: Forfængelighedens kortlægning. Om H.C. Andersens "Improvisatoren" etc. i: Kritik, nr. 30, 1974, s. 5-38.
  bibliotek.dk
 • Gérard Lehmann: Improvisatoren og H.C. Andersens første Italiensrejse. Odense Universitetsforlag 1976.
  bibliotek.dk
 • Jørgen Bonde Jensen: H.C. Andersen og genrebilledet. Kbh. 1993, s. 94-116.
  bibliotek.dk
 • Erik Ulrichsen: H.C. Andersen og hjertetyven. Et essay. Samleren 1992.
  Forfatteren antager i sin analyse, at H.C. Andersen som barn har været udsat for seksuelle overgreb. På grundlag heraf gives en række nye udlægninger af romanerne O.T., Improvisatoren og De to Baronesser.

  bibliotek.dk
 • Frantz Visti Hansen: Dannelsesromanen - en religiøs roman. (Specialeopgave 2000). 107 sider. Om bl.a. Improvisatoren og Goldschmidts Hjemløs.
  bibliotek.dk
 • Andre artikler om Improvisatoren i tidsskrifter og aviser
  bibliotek.dk

Til toppen
Tilbage til H.C. Andersens hovedsideDenne side er publiceret på internettet 15. september 2002. Opdateret 12. januar 2005.
Copyright by Iben Holk og Per Hofman Hansen.